Hoe kan ik het beste omgaan met iemand met autisme?

autisme

Mensen met autisme, ofwel “autismespectrumstoornis”, ervaren de wereld om hen heen anders. Om zo goed mogelijk om te gaan met iemand die ASS heeft, kan het soms nodig zijn om je aan te passen. Hoe pak je dit nu het beste aan?

boeken over autisme

Inlezen over ASS

De basis valt en staat bij je eigen kennis over ASS, zo kan het helpen om je in te lezen via boeken over autisme zodat je al een basale kennis hebt.

Bij gesprekken

Wanneer je een gesprek voert met iemand die ASS heeft, is het belangrijk om een paar dingen in je achterhoofd te houden. Probeer vooral geduldig te zijn, soms heeft iemand meer tijd nodig om een antwoord te formuleren. Toon ook begrip voor het feit dat bijvoorbeeld oogcontact houden lastig kan zijn of mensen met ASS (plotseling) motorische tics kunnen vertonen. Dit hoeft niet te betekenen dat ze niet naar je luisteren. Verder is het altijd aan te raden om zo duidelijk mogelijk te zijn. Mensen met ASS hebben namelijk moeite met dingen zoals metaforen of sarcasme. Probeer jezelf daarom zo letterlijk mogelijk te verwoorden. Wees duidelijk met zowel complimenten als feedback die je geeft; “fijn dat je X hebt gedaan” in plaats van “goed zo!” zorgt ervoor dat diegene beter begrijpt wat jouw verwachtingen zijn.

Iemand met ASS corrigeren

Soms kan het nodig zijn om iemand met ASS op een vriendelijke manier ergens op attent te maken. Bijvoorbeeld wanneer ze een inschattingsfout maken over welke dingen wel of niet gepast zijn om te vragen of hoe dichtbij ze kunnen staan. Of wanneer ze onuitgesproken regels niet goed begrijpen, zoals bijvoorbeeld de verschillen tussen hoe je met een leidinggevende of een vriend(in) omgaat. Wees altijd vriendelijk en toon begrip, maar probeer ook zo direct mogelijk te zijn. Het geven van voorbeelden of geaccepteerde alternatieven kan hierbij helpen. Zo kan iemand met ASS hiervan leren en hoeven ze niet te gissen wat er wél van ze verwacht wordt.

Gewoon vragen!

Iedereen is anders, zo ook mensen met ASS. Je kunt je natuurlijk aanpassen en met bepaalde dingen rekening houden om diegene tegemoet te komen. Daarnaast is het beste advies altijd: door vragen! Zo voorkom je misverstanden en verkeerde aannames en kan diegene vrijuit delen wat hij/zij wel of niet fijn vindt. Wees dus niet bang om je autistische vriend(in) gewoon te vragen; “Wat kan ik doen om jou meer op je gemak te laten voelen tijdens een gesprek?” Probeer je vraag zo duidelijk mogelijk te formuleren en vooral goed te luisteren naar het antwoord.